Diversiteit in de Klas voortgezet onderwijs

Waar komen stereotypen en vooroordelen vandaan? Waarom roepen mensen die ‘anders’ zijn bij ons soms angst of weerstand op? Diversiteit in de Klas is een training voor docenten over hoe je om kunt gaan met diversiteit in de klas. Hierbij komen verschillende onderwerpen aan bod zoals afkomst, sekse, geloof en geaardheid. Hoe maak je dit bespreekbaar? Hoe ga je om met stereotypen, vooroordelen en discriminatie? Hoe vergroot je de sociale veiligheid in de klas?

Diversiteit is een onderdeel van het leven en dus ook het leven op school. Onderzoek laat zien dat docenten maar wat graag handvatten krijgen over hoe je dit het beste vorm kunt geven.*

Gedragsregels

Islamitische leerlingen die terrorist worden genoemd, schelden met homo, de sterke jongens vragen om de stoelen en tafels klaar te zetten, allochtonen die volgens hun klasgenoten terug moeten naar hun eigen land, of leerlingen die niet met elkaar willen samenwerken omdat de ander ‘anders’ is. Veel scholen krijgen in meer of mindere mate te maken met discriminatie.

De meeste scholen hanteren gedragsregels waarin staat dat discriminatie verboden is. Maar hoe zorg je ervoor dat leerlingen en collega’s hier ook naar handelen? Zeker omdat discriminatie ook onbewust kan zijn, is dit niet altijd even makkelijk.

Inhoud training

In de training Diversiteit in de Klas beantwoorden we de volgende vragen:
• Waar komt discriminatie vandaan?
• Hoe werkt het in je brein?
• Hoe reageer je op incidenten?
• Hoe maak je discriminatie bespreekbaar?
• Hoe vergroot je de sociale veiligheid op school?
De training bestaat uit een theoretisch deel om beter te begrijpen hoe discriminatie ontstaat (als je snapt waar het vandaan komt, wordt het makkelijker om er mee om te gaan en het te voorkomen) en een praktisch deel waar geoefend wordt met praktijkvoorbeelden zodat docenten in toekomstige lastige situaties adequaat kunnen optreden. De praktijkcases waar we mee oefenen sluiten aan bij de dagelijkse gang van zaken in het VO. Kennis en kunde komen zo samen in een effectieve en doelgerichte training.

Praktische informatie

Duur: 3 uur.
Aantal docenten: maximaal 20 docenten per training.
Aantal trainingen: tot 2 per dag.
Aantal trainers: 2 trainers/gedragswetenschappers per training.
Vorm: een mix tussen theorie en praktijk.

* Recent onderzoek van de Anne Frank Stichting en Forum (februari 2015) laat zien dat:
• 94% van de docenten behoefte heeft aan voorlichting en scholing over respectvolle omgangsvormen;
• 92% van de docenten behoefte heeft aan voorlichting en scholing over het voorkomen van discriminatie;
• 91% van de docenten behoefte heeft aan voorlichting en scholing over vooroordelen, stereotypering en beeldvorming.

Meer weten over de training Diversiteit in de Klas? Neem dan contact op met Lynn Voogt: 06 16 357 543 of mail naar info@mindmix.nl.

Wilt u Open Your Mind bij u op school?

Voor vragen over de voorstellingen en trainingen:

Martine Boer
Mindmix
www.mindmix.nl
info@mindmix.nl
Tel: 06-40761074

Voor algemene vragen over het project:

Hans Slavenburg
Projectleider
j.slavenburg9@upcmail.nl
Tel: 06-49844078